• Ultracentrífuga refrigerada Beckman XL-100K
  • Baño de incubación metabólico marca Julabo
  • Incubadora de CO2 Binder
  • Ultracongelador REVCO
  • Termociclador Biorad
  • Microscopio estereoscópico Zeiss
  • 1 espectrofotometro marca Biorad